Otázka:

V prílohe k faktúre za dodávku elektrickej energie sa vyskytuje aj slovo elektrina. Je v tomto kontexte použité správne? Môže sa používať aj slovo elektrika?

Heslá:

elektrina, elektrika

Odpoveď:

Pri podobných nejasnostiach Vám odporúčame využívať elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk, zadajte si heslo elektrina. V Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) sa v rámci významu tohto slova uvádza aj význam „prúd (tejto energie)“. Slovo elektrika (má osobitné heslo) sa v citovanom slovníku uvádza ako hovorové.


Otázka z 12. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 14. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu elektrina