Otázka:

S akým písmenom sa píše slovo Zábranie v prípade, keď sa nenachádza na začiatku vety?

Heslá:

Zábranie

Odpoveď:

 

Slovo Zábranie je názov geografického objektu (pravdepodobne honu) v Trenčíne, ide teda o vlastné meno. Ak je vlastné meno použité v predložkovom spojení v názve ulice, píše sa s veľkým začiatočným písmenom, aj keď nie je na začiatku názvu: K Zábraniu.


Otázka z 27. 10. 2009 bola zodpovedaná dňa 29. 10. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Zábranie