Otázka:

Ako sa nazýva obyvateľ obcí Stráže a Krakovany? Aké sú príslušné prídavné mená?

Heslá:

Strážan, Krakovanec

Odpoveď:

Obyvateľ obce Stráže je Strážan (Strážanka), prídavné meno je strážsky. Obyvateľ obce Krakovany je Krakovanec (Krakovianka), prídavné meno je krakoviansky (pozri Pravidlá slovenského pravopisu, 2000, na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk).


Otázka z 12. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Strážan