Otázka:

Ako sa skloňujú ekvádorské mestá Cuenca alebo Ingapirca?

Heslá:

Cuenca, Ingapirca, skloňovanie cudzích slov

Odpoveď:

Pri zaraďovaní cudzích slov do slovenských skloňovacích vzorov je podstatná ich výslovnosť. Španielska výslovnosť názvov ekvádorských miest Cuenca a Ingapirca je [kuenka] a [ingapirka], preto sa v slovenčine zaraďujú do vzoru žena napriek tomu, že v písanej podobe majú pred písmeno c (ktorým je však podľa španielskeho pravopisu zapísaná spoluhláska k). V genitíve majú tieto geografické názvy v slovenskom texte podobu do Cuency do Ingapircy podobne ako pri talianskom mene Tosca [toska] – na predstavenie Toscy.


Otázka z 12. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 13. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Cuenca