Otázka:

Kde sa uvádza bodka pri citáciách, ktoré sú iba v časti vety? Napríklad: Peter povedal, že "Ján sa riaditeľom nikdy nestane". Peter povedal, že "Ján sa riaditeľom nikdy nestane."

Heslá:

úvodzovky

Odpoveď:

Ak je citát vnútri vety, píšu sa najskôr úvodzovky, až potom bodka: Peter povedal, že „Ján sa riaditeľom nikdy nestane“.


Otázka z 11. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 13. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 7 odpovedí k heslu úvodzovky