Otázka:

Je výraz záchovná hranica spisovný?

Heslá:

záchovka, záchovná hranica

Odpoveď:

Prídavné meno záchovný je správne (porov. Slovník slovenského jazyka aj na www.juls.savba.sk alebo Česko-slovenský slovník, heslo záchovka), v spojení záchovná hranica ide o hranicu, po ktorú sa niečo zachová.


Otázka z 02. 10. 2009 bola zodpovedaná dňa 02. 10. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu záchovka