Otázka:

Ktoré slovo je správne v zmysle zvolený: vybraný alebo vybratý?

Heslá:

vybraný, vybratý

Odpoveď:

Správne sú oba tvary (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, 2003, na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk, zadajte heslo vybrať).


Otázka z 09. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu vybraný