Otázka:

Vo vete Firma začína činnosť od 1. 1. 2009 sa má použiť výraz začínať alebo zahájiť?

Heslá:

začínať, zahájiť, zahajovať

Odpoveď:

Vo vete Firma začína činnosť od 1. 1. 2009 je správne použité sloveso začínať. Sloveso zahájiť (zahajovať) má v slovenčine význam „zahradiť (zahrádzať), zatarasiť (zatarasovať)“ a často sa nesprávne používa vo význame „začať (začínať), otvoriť (otvárať)“. 


Otázka z 20. 07. 2009 bola zodpovedaná dňa 24. 07. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu začínať