Otázka:

Názvy farebných odtieňov píšeme spolu, alebo zvlášť? Napr. pastelovo červený/pastelovočervený, azúrovo modrý/azúrovomodrý.

Heslá:

pastelovočervený, azúrovomodrý, odtiene farieb

Odpoveď:

Názvy odtieňov sa píšu spolu: pastelovočervený, azúrovomodrý (porov. Synonymický slovník slovenčiny, Veda 2004, na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk,  zadajte heslo modrý).


Otázka z 08. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pastelovočervený