Otázka:

Dobrý deň, je správne použíť dvakrát za sebou lokálové väzby s využitím tej istej predložky? Napríklad v spojení rozprávali sme sa o filme o zvieratách atď? Používam predložku "o" v spojení so slovom podrobnosti správne? Napríklad podrobnosti o kamerovom zabezpečovacom systéme, podrobnosti o služobnej rovnošate či podrobnosti o vykazovaní? Alebo v spojení predložky "o" so slovom vyhláška - napr. vyhláška o…?

Heslá:

podrobnosti, vyhláška, predložka "o"

Odpoveď:

 

Používanie dvoch lokálových väzieb s rovnakou predložkou nasledujúcich za sebou nie je v slovenčine nesprávne, možno sa s ním stretnúť v bežných vyjadreniach typu rozprávali sme sa o filme o zvieratách; získali sme informácie o rokovaní o rozpočte; zisťovali, čo si myslíme o diskusii o prednáške; dodržiavanie predpisu o písaní správy o činnosti ústavu.

 

V nadradených lokálových spojeniach so slovom podrobnosti – podrobnosti o vykazovaní, podrobnosti o kamerovom zabezpečovacom systéme, podrobnosti o služobnej rovnošate atď. – aj pri ďalšom použití celých spojení v lokálovej väzbe so slovom vyhláška – vyhláška... o... sa použili predložky správne.

 


Otázka z 16. 07. 2009 bola zodpovedaná dňa 17. 07. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu podrobnosti