Otázka:

Ako sa správne zapisuje − 7? Bez medzery, alebo s medzerou?

Heslá:

mínus, plus

Odpoveď:

Ak značka + alebo − vyjadruje hodnotu čísla, pripája sa k číslu bez medzery: −7, +28. Matematické značky rovná sa, plus, mínus, krát, delené sa od čísel oddeľujú medzerou: 7 4 = 3. Vo vetnej súvislosti sa matematické značky nahrádzajú slovom, napr. Základ dane tvoria celkové príjmy mínus odpočítateľné položky.


Otázka z 08. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 09. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu mínus