Otázka:

Je správna veta ,,Frolík už medzičasom nie je hráčom Chicaga, keďže ho vymenili do Winnipegu"?

Heslá:

medzičasom

Odpoveď:


V súvislosti s príslovkou medzičasom s významom „v priebehu času, medzitým“ sa používa sloveso v minulom čase, napr. Jano sa medzičasom zmenil, medzičasom sa vyčasilo, syn medzičasom doštudoval. Formulácia Frolík už medzičasom nie je hráčom Chicaga nie je správna, treba ju preformulovať napríklad takto: Frolík už medzičasom odišiel z Chicaga alebo Frolík už medzičasom odišiel do Winnipegu a pod.


Otázka z 07. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 16. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu medzičasom