Otázka:

Je pomenovanie mäsa slovom "panenka" spisovné? Jazyková redaktorka mi to zmenila na sviečkovica, ale podľa mňa je to iné mäso.

Heslá:

panenka, sviečkovica, sviečková

Odpoveď:

V Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003), ktorý nájdete v elektronickej podobe na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.juls.savba.sk, sa pri slove panenka s výslovnosťou [paňenka] uvádzajú iba významy: 1. „zastarávajúco dievča, napr. švárna panenka“; 2. „hovorovo Panna Mária“.

            Najkvalitnejšie zadné mäso z hovädzieho dobytka sa nazýva (hovädzia, teľacia) sviečkovica, resp. aj sviečková a mäso zo zodpovedajúcej časti prasaťa sa nazýva (bravčová) panenská sviečkovica (sviečková). Skrátený názov panenka sa prevzal z češtiny (vepřová panenka), o čom svedčí aj tendencia vyslovovať slovo panenka tvrdo. V slovenčine sa slovo panenka v tomto význame hodnotí ako hovorový pendant oficiálneho pomenovania a odborného termínu (bravčová) panenská sviečkovica, popri ktorom sa používa aj skrátené pomenovanie panenská.


Otázka z 07. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 14. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu panenka