Otázka:

Je správne používať slovo dotknutý vo význame ten, na ktorého sa niečo vzťahuje?

Heslá:

dotknutý

Odpoveď:

Slovo dotknutý sa v právnických textoch používa vo význame „ktorého sa niečo týka, ktorý je zasiahnutý nejakým rozhodnutím“ (Slovník súčasného slovenského jazyka a – g, 2006). V citovanej príručke sa uvádzajú tieto príklady: je potrebný súhlas dotknutej osoby; v dotknutej oblasti ap.


Otázka z 07. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 08. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dotknutý