Otázka:

Prečo sa v hymne spieva "nad Tatrou sa blýska", keď pohorie sa volá Tatry? Tatra je predsa značka automobilov.

Heslá:

Tatry, Tatra

Odpoveď:

 

Názov pohoria Tatry sa v staršom období používal aj v singulárovej podobe Tatra (porov. starobylé názvy Tatra, Fatra, Matra či doklady zo štúrovskej poézie). Neskoršie sa kodifikovala podoba v pluráli.


Otázka z 05. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 26. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu Tatry