Otázka:

Je vyjadrenie zažime to spolu spisovné?

Heslá:

zažiť

Odpoveď:

 

Sloveso zažiť má význam „stať sa účastníkom niečoho, prežiť, skúsiť, zakúsiť“ a tvar zažime je tvar rozkazovacieho spôsobu 1. osoby množného čísla. Vyjadrenie zažime to spolu je z jazykového hľadiska správne.

 


Otázka z 15. 01. 2009 bola zodpovedaná dňa 19. 01. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zažiť