Otázka:

Môže sa slovo napájačka používať v súvislosti s napájaním drobných domácich zvierat, akými sú napr. hlodavce?

Heslá:

napájačka, napájadlo

Odpoveď:

 

 

Slovo napájačka sa uvádza v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka, čo značí, že ide o spisovný výraz (porov. elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk). Kvalifikátor hovorovosti naznačuje, že má obmedzené použitie, nehodí sa napr. do odborného štýlu. Štylisticky neutrálny je výraz napájadlo.

 


Otázka z 01. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 07. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu napájačka