Otázka:

Ktoré vyjadrenie je správne: vonku bolo zima alebo vonku bola zima?

Heslá:

bolo zima, bola zima, zima

Odpoveď:

 Správne sú obe konštrukcie – vonku bolo zima i vonku bola zima. V prvom prípade sa slovo zima uplatňuje vo funkcii vetnej príslovky, pričom sa spája s neosobným tvarom slovesa byť, čiže bolo zima, v druhom prípade sa slovo zima uplatňuje ako podstatné meno ženského rodu a vtedy sa spája s tvarom 3. osoby ženského rodu minulého času slovesa byť, čiže bola zima. Rovnako je to so slovom tma, porov. vonku bolo tma – vonku bola tma.


Otázka z 01. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 06. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu bolo zima