Otázka:

Ktorá verzia je správna: 100-násobok alebo 100 násobok?

Heslá:

100-násobok, stonásobok

Odpoveď:

 

 

Správny zápis je 100-násobok.


Otázka z 01. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu 100-násobok