Otázka:

Kedy sa píše v spojení "so svojími" krátke a kedy dlhé -i-?

Heslá:

so svojimi

Odpoveď:

Výraz so svojimi sa nikdy nepíše s dlhým -i-, v inštrumentáli plurálu zámena svoj je koncovka -imi krátka. Dlhá koncovka je len v inštrumentáli jednotného čísla – so svojím, napr. Zoznámil ma so svojím bratom.


Otázka z 31. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu so svojimi