Otázka:

Je spisovné spojenie "ľavá jednoduchá úvodzovka"?

Heslá:

jednoduchá úvodzovka

Odpoveď:

V Pravidlách slovenského pravopisu (2000) sa interpunkčné znamienka, ktorými sa vyznačuje citát vnútri iného citátu, označujú ako čiarka (,) a obrátená čiarka umiestnená vyššie (‘): „... keď Zápoľa hovorí ,mocou‘, to u neho priateľstvo nikdy neznačí.“ Dané interpunkčné znamienka možno označiť aj ako ľavá jednoduchá úvodzovka pravá jednoduchá úvodzovka alebo začiatočná jednoduchá úvodzovka a koncová jednoduchá úvodzovka.

 


Otázka z 31. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 26. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu jednoduchá úvodzovka