Otázka:

Aký je spisovný ekvivalent slova mikina?

Heslá:

mikina

Odpoveď:

Slovo mikina sa uvádza v Slovníku cudzích slov (SPN 2005, ktorý je dostupný na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk) ako hovorový výraz s významom „tričko s dlhými rukávmi, obyčajne športového charakteru“. Hovorové výrazy patria do spisovnej slovenčiny.


Otázka z 31. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu mikina