Otázka:

Dobrý deň, aký je tvar druhej osoby množného čísla od slovesa môcť?

Heslá:

môcť, môžete, môžte

Odpoveď:

Tvar druhej osoby množného čísla v prítomnom čase od slovesa môcť je môžete (nie môžte).

 


Otázka z 07. 09. 2009 bola zodpovedaná dňa 07. 09. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu môcť