Otázka:

Ako sa skloňuje slovo voucher v množnom čísle? Podľa vzoru dub alebo stroj?

Heslá:

vouchery

Odpoveď:

 

Keďže pri skloňovaní slova voucher samohláska e nevypadáva, v množnom čísle sa skloňuje pravidelne podľa vzoru dub ako ďalšie prevzaté slová zakončené na -el, -er, napr. panel, hotel, kontajner, server, skener.

 

 

 


Otázka z 31. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vouchery