Otázka:

Sú termíny suspenzia a suspendovanie rovnocenné?

Heslá:

suspenzia, suspendovanie

Odpoveď:

 

 

Slová suspenziasuspendovanie sú vo význame „dočasné zbavenie úradu, funkcie“, príp. "dočasné zrušenie platnosti" synonymné (porov. Slovník cudzích slov, SPN 2005, dostupný na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk).


Otázka z 31. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu suspenzia