Otázka:

Ktorý výraz je spisovný: maskara, mascara, špirála alebo riasenka?

Heslá:

maskara, špirála

Odpoveď:

 

 

Správny výraz je maskara (porov. lexikografické príručky dostupné na stránke JÚĽŠ SAV http://slovnik.juls.savba.sk).


Otázka z 30. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu maskara