Otázka:

Aký je pôvod slovného spojenia čierny pasažier? Nie je toto označenie rasistické?

Heslá:

čierny pasažier

Odpoveď:

Prídavné meno čierny sa používa aj vo význame „zakázaný, nedovolený, pokútny, tajný, nelegálny“ (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, 2003, na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk, 5. význam slova čierny), v príkladoch sa o. i. uvádza spojenie čierny pasažier.


Otázka z 30. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu čierny pasažier