Otázka:

V akom význame sa používa slovo žiarliť?

Heslá:

žiarliť

Odpoveď:

Podľa výkladu slovesa žiarliť v Krátkom slovníku slovenského jazyka (ktorý je v elektronickej podobe prístupný na http://slovnik.juls.savba.sk/) možno žiarliť na milovanú osobu aj na osobu, ktorá je jej blízka, napr. žiarliť na manželku aj žiarliť na manželkinho kolegu.


Otázka z 18. 05. 2009 bola zodpovedaná dňa 20. 05. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu žiarliť