Otázka:

Dobrý deň, v akom význame sa používa slovo žiarliť?

Heslá:

žiarliť

Odpoveď:

Podľa výkladu slovesa žiarliť v Krátkom slovníku slovenského jazyka (ktorý je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk) možno žiarliť na milovanú osobu aj na osobu, ktorá je jej blízka, napr. žiarliť na manželku aj žiarliť na manželkinho kolegu.


Otázka z 18. 05. 2009 bola zodpovedaná dňa 20. 05. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu žiarliť
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku