Otázka:

Aký je význam slova fiduciár?

Heslá:

fiduciár

Odpoveď:

Slovo fiduciár sa nachádza v Slovníku cudzích slov (SPN 2005), ktorý je dostupný na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk s významom „osoba, ktorej bolo postúpené vlastníctvo inej osoby (fiducianta) za predpokladu, že s vlastníctvom bude zaobchádzať predpísaným spôsobom“.

Vo Veľkom slovníku cudzích slov (Vydavateľstvo SAMO 2008) sa okrem hesla fiduciár (s totožnou formuláciou významu) nachádza aj heslo fiducia s významom „dôvera, vernosť“ a fiduciant s významom „osoba, ktorá postúpila vlastníctvo inej osobe (fiduciárovi) za predpokladu, že s vlastníctvom bude zaobchádzať predpísaným spôsobom“.


Otázka z 30. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu fiduciár