Otázka:

Vrátnik na vrátnici vykonáva strážnu a informačnú službu, vykonáva teda vrátnu službu?

Heslá:

vrátnický, vrátnická služba

Odpoveď:

Prídavné meno utvorené zo slova vrátnik má podobu vrátnický (porov. Pravidlá slovenského pravopisu alebo Krátky slovník slovenského jazyka; obe príručky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu slovnik.juls.savba.sk). Prídavné meno vrátny v slovenčine nemáme, iba podobu vratný s významom „ktorý sa vracia“. Jazykovo správne je označenie vrátnická služba.

 


Otázka z 30. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 31. 07. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vrátnický