Otázka:

Dobrý deň, je správne spojenie "je mi zima na ruky" alebo "je mi zima ruky"? A čo v prípade spojenia "je mi teplo na hlavu" a " je mi teplo hlavu"? Ktorý variant sa používa? Aká predložka sa používa v spojení so slovom oziabať?

Heslá:

zima na ruky, teplo na hlavu, zima, oziabať

Odpoveď:

 

Zo spojení je mi zima na ruky – je mi zima ruky; je mi teplo na hlavu – je mi teplo hlavu sú v slovenčine ustálené vyjadrenia s predložkou na. Táto predložková väzba sa v spojení je mi zima na nohy uvádza aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka pri hesle zima (v elektronickej podobe aj na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk). Popri spojení s predložkou na sa vo význame „bolo mi na nohy veľmi zima“ pri slovese oziabať používa aj predložka v – oziabalo ma na nohy, v nohy.

 

Bezpredložkové spojenia je mi zima ruky, je mi teplo hlavu môžu pochádzať z nárečového je mi zima v ruky, je mi teplo v hlavu zánikom predložky v pri výslovnosti, no nevieme presne územne vymedziť oblasť, v ktorej sa používajú, lebo v kartotéke nárečového oddelenia nášho ústavu nemáme na ne doklady. Vo východoslovenských nárečiach sa v takýchto spojeniach používa aj predložka o – je mi zima o ruky.

 


Otázka z 02. 09. 2009 bola zodpovedaná dňa 03. 09. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zima na ruky
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku