Otázka:

Je správna veta Čo povedať na margo prezidenta?

Heslá:

na margo

Odpoveď:


              Spojenie na margo sa vzhľadom na pôvodný význam podstatného mena margo (okraj strany v knihe) používa predovšetkým v súvislosti s vecami, t. j. na margo niečoho, napr. povedať/poznamenať niečo na margo projektu, udalosti, televízneho dokumentu, vydania knihy a pod.V súvislosti s osobami sa v podobnom význame používa spojenie na adresu, t. j. Čo povedať na adresu prezidenta? alebo aj Čo povedať o prezidentovi?Otázka z 29. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 13. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu na margo