Otázka:

Píše sa slovné spojenie web server zvlášť, alebo spolu?

Heslá:

webový server, webserver

Odpoveď:

Spisovný výraz je webový server, slovo webserver sa považuje za slangové.


Otázka z 29. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 31. 07. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu webový server