Otázka:

Dobrý deň, pri ženskom mene Mária Rázusová-Martáková sa skloňujú obe časti priezviska alebo len jedna?

Heslá:

Mária Rázusová-Martáková, Benita Ferrerová-Waldnerová, Barbara Güntherová-Haugová

Odpoveď:

V domácich i cudzích zložených ženských priezviskách sa prechyľujú obe časti priezviska, napr. Mária Rázusová-Martáková, Benita Ferrerová-Waldnerová, Barbara Güntherová-Haugová.

 


Otázka z 26. 01. 2009 bola zodpovedaná dňa 26. 01. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Mária Rázusová-Martáková