Otázka:

Dobrý deň, aký má tvar prídavné meno utvorené zo spojenia kultúrne špecifikum?

Heslá:

kultúrne špecifikum, špecifiká, kultúrnošpecifický

Odpoveď:

 

Zložené prídavné meno utvorené zo slovného spojenia kultúrne špecifikum (alebo špecifiká) sa píše spolu ako jedno slovo – kultúrnošpecifický. 

 

So spojovníkom sa píšu zložené prídavné mená pri vyjadrení zreteľne vydelených zložiek, ktoré sú v priraďovacom vzťahu (sú rovnocenné), napr. žlto-zelený (žltý a zelený),  materiálno-technický (materiálny a technický), slovensko-český (slovenský a český). Zložené prídavné meno kultúrno-špecifický písané so spojovníkom by malo význam „kultúrny a (zároveň) špecifický“. 

 


Otázka z 04. 06. 2009 bola zodpovedaná dňa 05. 06. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kultúrne špecifikum