Otázka:

Je správne spojenie pri predchádzaní ožiareniu ľudí alebo pri predchádzaní ožiarenia ľudí?

Heslá:

predchádzanie

Odpoveď:

Pri slove predchádzanie sa používa väzba s datívom, napr. prechádzanie požiarom, predchádzanie konfliktom, predchádzanie stratám. Aj v spojení, ktoré uvádzate, odporúčame danú väzbu: pri predchádzaní ožiareniu ľudí.

 


Otázka z 26. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 30. 07. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu predchádzanie