Otázka:

Správne je vinotéka alebo vínotéka?

Heslá:

vínotéka

Odpoveď:

V slovenských lexikografických príručkách, ktoré nájdete na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.juls.savba.sk, sa uvádza podoba vínotéka s dlhým í.


Otázka z 26. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 26. 07. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu vínotéka