Otázka:

Ktorá predložka má byť použitá vo vete: Ide o strategický dokument Slovenskej republiky pre/na čerpanie pomoci z fondov EÚ.

Heslá:

pre na o

Odpoveď:

V názve dokumentu, na ktorý ste sa spytovali, by bolo najprirodzenejšie použiť predložku o, t. j. strategický dokument Slovenskej republiky o čerpaní pomoci z fondov EÚ, a to najmä vtedy, ak dokument obsahuje predovšetkým informácie o čerpaní pomoci (v minulosti, súčasnosti alebo v budúcnosti). Ak sa v dokumente uvádzajú predovšetkým zásady ďalšieho čerpania pomoci, možno použiť v takzvanom vymedzovacom význame aj predložku pre, t. j. strategický dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov EÚ vo význame „strategický dokument týkajúci sa čerpania pomoci...“.  


Otázka z 26. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 31. 07. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pre na o