Otázka:

Je slovo zakysaný, ktoré sa používa na označenie kyslomliečnych výrobkov, spisovné?

Heslá:

zakysaný, kyslomliečny, zákys

Odpoveď:

             Prídavné meno zakysaný je české. Je odvodené od slovesa zakysat, pri ktorom Česko-slovenský slovník (1979) uvádza slovenské ekvivalenty 1. skýšiť; zakvasiť, napr. dát zakysat smetanu, mléko dať skýšiť smotanu, mlieko, zakysat okurky zakvasiť uhorky; 2. zriedkavo začať kvasiť, napr. zelí zakysalo kapusta začala kysnúť (kvasiť). V češtine sa výrazom zakysaná smetana označuje kyslá smotana, výrazu zakysané výrobky v slovenčine zodpovedá pomenovanie kyslomliečne výrobky. Českému slovu zákys zodpovedá slovenské slovo zákvas. Aj vo výnose, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca mlieko a výrobky z mlieka, sa používa výraz kyslomliečne výrobky. Sortiment kyslomliečnych výrobkov sa špecifikuje podľa druhu použitých kyslomliečnych baktérií (probiotických, kefírových atď.). Podľa kultúry použitej pri výrobe môžeme hovoriť o kyslom mlieku, ak sa použijú kvasinky, ide o zakvasené mlieko. Českému slovu zákys zodpovedá slovenské slovo zákvas.


Otázka z 26. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zakysaný