Otázka:

Pri kráľovskom páre zo Spojeného kráľovstva sa uvádzajú mená v pôvodnej anglickej podobe vojvodkyňa Kate a princ William, ale napr. meno pápeža sa uvádza v slovenskom tvare František, a nie v podobe, akú prijal, totiž Francesco. Na základe čoho sa prekladajú cudzie mená v slovenčine?

Heslá:

mená kráľov, mená pápežov

Odpoveď:

Čo sa týka používania mien panovníkov v rozličných jazykoch, v Európe (a nielen v Európe) je taká tradícia, že mená panovníkov, predovšetkým tých všeobecne známych, sa zvyčajne prekladajú. Možno si pripomenúť francúzskych kráľov, ktorí nosili meno Louis, ale v angličtine sa ich meno používalo a používa v podobe Lewis, v latinčine má podobu Ludovicus, v taliančine Luigi, v nemčine Ludwig, v maďarčine Lajos, v poľštine Ludwik, v češtine Ludvík a v slovenčine Ľudovít. Meno britskej kráľovnej Alžbety II. (jej občianske meno je Elizabeth Alexandra Mary Windsor) sa v angličtine používa v podobe Elizabeth II., v nemčine má podobu Elisabeth II., v taliančine Elisabetha II., v poľštine Elżbieta II., v maďarčine II. Erzsébet, v češtine Alžběta II. a v slovenčine Alžbeta II. V súčasnosti sa už pri menách panovníkov novej generácie od tejto tradície upúšťa (napr. mená princov Charlesa, Andrewa, Williama Harryho), ale mená, ktoré sa už zaužívali v slovenčine v preloženej podobe, ako napríklad meno kráľovnej Alžbety,si zachovávajú podobu danú tradíciou.

            Podobná tradícia zrejme pretrváva pri menách pápežov. Možno spomenúť Jána XXIII., Jána Pavla I. Jána Pavla II., pri ktorých sa na Slovensku používala slovenská podoba mena Ján s dlhým á, ale aj iné mená pápežov ako Lev – po latinsky a po anglicky Leo, po taliansky Leone, podobne napríklad Benedikt  – po latinsky Benedictus, po taliansky Benedetto, po anglicky Benedict, či  Gregor – po latinsky Gregorius, po taliansky Gregorio, po anglicky Gregory.


Otázka z 26. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 31. 07. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu mená kráľov