Otázka:

Ako sa správne píše "spojenie občianske" združenie pred názvom združenia? S veľkým začiatočným písmenom alebo s malým?

Heslá:

občianske združenie

Odpoveď:

Záleží na tom, aký názov si občianske združenie zaregistrovalo. V Evidencii občianskych združení (pozri http://portal.ives.sk/registre/zoznamOZ) sa uvádzajú väčšinou občianske združenia bez spojenia občianske združenie v názve, napr. Mladí sociálni demokrati, ADORA, A.teens, FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania, K-2000, K ľuďom. V súvislosti s takýmito názvami je spojenie občianske združenie iba druhovým označením a píše sa s malým začiatočným písmenom, napr. občianske združenie Mladí sociálni demokrati alebo občianske združenie K ľuďom.

            V niektorých prípadoch je však spojenie občianske združenie súčasťou zaregistrovaného názvu a prídavné meno občianske na začiatku vlastného mena sa píše s veľkým začiatočným písmenom, napr. Občianske združenie za zdravé trávenie, Občianske združenie Povodie Bodrogu alebo Občianske združenie ­Blahová deťom.


Otázka z 26. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 31. 07. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu občianske združenie