Otázka:

Nenašiel som slovo mazľavý. Ale viem, že existuje a poznám aj podobu mazgľavý. Ako je to naozaj?

Heslá:

mazľavý, mazgľavý

Odpoveď:

V slovenských lexikografických príručkách sprístupnených aj v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk sa uvádza ako spisovný výraz iba slovo mazľavý. V Synonymickom slovníku slovenčiny sa v rámci hesla lepkavý uvádzajú aj nárečové (nespisovné) podoby miazgavý, mľazgavý, mliazgavý mliadzgavý. Podobu mazgľavý sme nenašli v slovníkoch ani v databáze Slovenského národného korpusu. V Slovníku slovenských nárečí (2. zväzok, písm. l – p, 2006) sa uvádza ešte slovo mazigľavý i, ktoré sa hodnotí ako nárečový expresívny výraz  s významom „mazľavý“ z okresu Rimavská Sobota.


Otázka z 25. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 31. 07. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu mazľavý