Otázka:

Je správne slovné spojenie "zľavový kupón"?

Heslá:

zľavový

Odpoveď:

Vzťahové prídavné meno zľavový je správne utvorené z podstatného mena zľava a spojenie zľavový kupón zodpovedá spisovnej slovenčine. Pomenúva sa ním kupón na poskytnutie zľavy.


Otázka z 24. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 29. 07. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zľavový
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku