Otázka:

Dobrý deň, ako sa spisovne píše slovo jednozmenný? Píšem ho správne?

Heslá:

zmena, smena, jednozmenný

Odpoveď:

Keďže slovo zmena vo význame „vymedzený pracovný čas pracovníka (obyč. vo výrobe)“ sa píše v uvedenej podobe (pravopis slova zmena sa z podoby smena kodifikoval v Pravidlách slovenského pravopisu v r. 1991), aj prídavné meno jednozmenný sa píše s písmenom z (uvádza sa aj v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka aj na www.juls.savba.sk).   


Otázka z 25. 02. 2009 bola zodpovedaná dňa 27. 02. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 9 odpovedí k heslu zmena