Otázka:

Sú slová rímskokatolík a gréckokatolík spisovné?

Heslá:

gréckokatolík, rímskokatolík

Odpoveď:

Obe slová, na ktoré sa pýtate, sú spisovné. Slovo gréckokatolík sa uvádza v Pravidlách slovenského pravopisu aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka (príručky sú v elektronickej verzii dostupné na webovej stránke http://slovniky.korpus.sk) s významom „príslušník gréckokatolíckej cirkvi“. Slovo rímskokatolík síce v príručkách nie je uvedené, ale je analogicky utvorené, ide o príslušníka rímskokatolíckej cirkvi. Tento termín sa používa pomerne zriedka, keďže rímskokatolícka cirkev je u nás väčšinová, preto sa na označenie jej členov najčastejšie používa výraz katolík. Tento stav odráža aj heslo katolík v Slovníku cudzích slov (nájdete ho na uvedenej webovej stránke), kde je uvedené, že je to „príslušník katolíckej cirkvi (spravidla rímskokatolíckej)“.


Otázka z 23. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 25. 07. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu gréckokatolík