Otázka:

Na Vašich stránkach sa v slovníkoch uvádza slovo krb ako subštandardné, teda nespisovné slovo. Počul som, že v novom Slovníku súčasného slovenského jazyka je slovo krb spracované ako spisovné slovo. Je to pravda?

Heslá:

kozub

Odpoveď:

V druhom zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (písmená h – l, 2011) sa už slovo krb nehodnotí ako subštandardný výraz, ale uvádza sa pri ňom, že vhodnejší ekvivalent je kozub.


Otázka z 22. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 24. 07. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu kozub