Otázka:

Je slovo smeť spisovné? Alebo existuje len pomnožné podstatné meno smetie?

Heslá:

smeť, smeti, smetie

Odpoveď:

 

 

Slovo smeť je spisovné podstatné meno ženského rodu, ktoré sa skloňuje podľa vzoru kosť. V Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003), ktorý má kodifikačnú platnosť, sa uvádza s poznámkou, že sa obyčajne používa v množnom čísle, ktoré má tvar smeti (porov. elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke slovniky.juls.savba.sk, heslo smeť). Hromadné podstatné meno stredného rodu smetie sa uvádza len v Historickom slovníku slovenského jazyka a v súčasnosti sa používa len zriedkavo.

 


Otázka z 22. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 24. 07. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu smeť