Otázka:

Aké i/y by sa malo písať v slove sovičkovo? Viem, že je to vymyslené slovo a sova sa píše v množnom čísle s y - sovy, ale v slove sovičkovo mi tvrdé y nepasuje.

Heslá:

Sovičkovo

Odpoveď:

 

Krajinu, v ktorej žijú sovičky (napríklad v rozprávke), možno nazvať Sovičkovo. Tento názov je utvorený od podstatného mena sovička v základnom tvare, teda v nominatíve jednotného čísla (nie od nominatívu množného čísla podstatného mena sova – sovy), preto sa v slovotvornom základe zachováva mäkké i.


Otázka z 21. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 25. 07. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Sovičkovo