Otázka:

A akými (veľkými/malými) písmenami sa píšu názvy plodín: arónia čiernoplodá a čierna ríbezľa?

Heslá:

botanické názvy

Odpoveď:

Slovenské botanické názvy sa nepovažujú za vlastné mená a píšu sa s malým začiatočným písmenom, t. j. arónia čiernoplodá, ríbezľa čierna a pod. Iba na začiatku vedeckých názvov, ktoré sú v latinčine, sa podľa latinského pravopisu píše veľké začiatočné písmeno, napr. Ribis negrum (ríbezľa čierna).

           


Otázka z 21. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 26. 07. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu botanické názvy