Otázka:

Dostala sa mi do ruky "dovolenková" detektívka, kde prekladateľ, azda kvôli "koloritu" istej situácie preložil nemecké" Herr Gessler " niekoľkokrát ako "herr Gessler". Nemalo to byť predsa len uvedené ako " Herr Gessler" ? Sledujem v novinách (SME) názory mnohých čitateľov. Viackrát som čítal napr. vetu "... je to, hold, akési čudné.. atď. Dosiaľ mi ani jeden autor neodpísal, čo to má znamenať. Mám pocit, že mnohí nemajú "ani šajnu" o čom hovoria, pravdepodobne preberajú otrocky čosi z češtiny, len azda s tým rozdielom, že Česi vedia kde to použiť, hoci som presvedčený, že ani oni mnohí nevedia "voč se jedná". Ďakujem za láskavú odpoveď.

Heslá:

holt

Odpoveď:

Nemecké podstatné meno Herr sa neprevzalo do slovenčiny a pri prekladaní z nemčiny do slovenčiny sa v slovenčine používa zodpovedajúci ekvivalent, podstatné meno pán. Ak sa v slovenskom texte použije spojenie Herr Gessler – či už na dokreslenie koloritu alebo na charakterizáciu cudzinca – treba k nemu pristupovať ako k citátovému výrazu a zachovať nemecký pravopis, podľa ktorého sa všetky podstatné mená píšu s veľkým začiatočným písmenom.

            Súhlasíme s Vami, že česká častica holt (píše sa s t,nie s d) nepatrí do slovenského jazykového prejavu. Česká častica holt má pôvod v nemeckom výraze halt s významom„nuž, teda, veru, skrátka“ a české spojenia ako to je holt život či to se holt musí uznat sa do slovenčiny prekladajú ako nuž, to je život to sa veru musí uznať.


Otázka z 21. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 25. 07. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu holt